Toppen att ni vill bli ett Schysst stall!

Ni har tagit ett första viktigt steg i arbetet för att bli ett Schysst stall.

Gå till utbildningen →
En bild på en häst.

Hur blir vi ett Schysst stall?

Låt stallägaren eller en ledare gå vår webbutbildning med efterföljande test, och se och diskutera utbildningsfilmerna tillsammans. Sedan är ni ett Schysst stall! Som Schysst stall blir ni en viktig del i arbetet med att förändra jargonger och attityder inom hela hästnäringen.

Tips! Alla andra som också vill lära sig mer får gärna gå webbutbildningen, oavsett vilken roll man har.

Det här ingår i Schysst stall-paketet

När stallägaren eller någon i arbetsledande ställning har godkänts på webbutbildningen får ni en plats på Schysst stall-kartan, där alla Schyssta stall i Sverige finns med. Ni får också en dekal, plansch och annat som visar att ni är ett Schysst stall. Här på sajten finns filmer att använda när ni vill diskutera frågorna tillsammans i stallet. Här finns också underlag för en arbetsmiljöpolicy, handlingsplan, checklista med mera.

Se vilka stall som redan gått med!
Schysst stall-botten ger dig råd och tips om vart du kan vända dig om du blir utsatt.