För dig som är arbetsgivare

Genom att gå Schysst stall-utbildningen får du ökad kunskap och värdefulla verktyg i arbetet mot sexuella trakasserier. Det ökar tryggheten både för dina anställda och för dig.

Gå utbildningen och bli ett Schysst stall!

Tillsammans förändrar vi hästnäringen. Visa att du är för en nolltolerans mot sexuella trakasserier – utbilda dig idag!

Om initiativet Schysst stall

På flera arbetsplatser inom hästnäringen förekommer en tuff jargong som kan leda till att sexuella trakasserier och kränkningar blir vardag. Därför behövs ökade kunskaper om vad sexuella trakasserier är och hur de kan uppstå. Schysst stall informerar om sexuella trakasserier, utbildar arbetsgivare om hur de kan motverkas och lär ut vad man kan göra om man själv blir utsatt.

Hur blir vi ett Schysst stall?

Låt någon i arbetsledande ställning gå vår webbutbildning, och se och diskutera utbildningsfilmerna tillsammans. Då får ni kunskaper och verktyg för att arbeta aktivt med att förebygga sexuella trakasserier och övergrepp. Ni är också på god väg mot en trygg och schysst arbetsmiljö.

Efter avslutad webbutbildning med efterföljande test blir ni ett Schysst stall! Därigenom är ni en viktig del i arbetet med att förändra jargonger och attityder inom hela hästnäringen.

Det här ingår i Schysst stall-paketet

Utöver utbildningsmaterial och diskussionsfilmer får ditt stall vara med på Schysst stall-kartan där alla Schyssta stall i Sverige finns med. Du får också en dekal, plansch och annat som visar att ni är ett Schysst stall.

Se vilka stall som redan gått med!

Bra att veta

Här hittar du underlag för att kunna arbeta vidare med att bli ett Schysst stall. Du hittar inspiration till en arbetsmiljöpolicy, en handlingsplan och länk till en checklista som hjälper dig att arbeta mot sexuella trakasserier, och annan användbar information.

Vill ni jobba tillsammans med praktiska övningar på arbetsplasten så finns det många att hämta i Schysst stall-handledningen för skolor. Du hittar den här.

Användbara mallar

Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) har en Personal- och arbetsmiljöhandbok som innehåller ifyllbara mallar för en arbetsmiljöpolicy, handlingsplaner och rutiner.

Du hittar den här.

Checklista och mer information

Använd Prevents checklista för att öka kunskapen och få idéer om hur ditt stall kan arbeta för att minska riskerna för sexuella trakasserier.

Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen har tillsammans tagit fram hjälpmaterial för arbetsgivare.

Prevents material om arbete med hästar

Prevent har användbara material om arbetsmiljö i hästnäringen.

Diskussionsfilmer

Filmerna tar upp olika situationer och dilemman som kan utspela sig i stallet. Filmerna bygger på exempel ur verkligheten. Se och reflektera, eller diskutera tillsammans med någon! Till varje film kommer frågor att utgå ifrån. Här finns även information om vilken hjälp som finns att få och vart man kan vända sig.

"Du är verkligen skitsnygg idag!"

Diskussionsfrågor
Om detta händer
 1. Tycker du att filmen visar exempel på sexuella trakasserier? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte?
 2. Om sådana här situationer är vanliga i ett stall, vilka konsekvenser tror du att det kan få på lång sikt?
 3. Vad skulle du som arbetsgivare göra i en liknande situation?

"Kan du prata med honom?"

Diskussionsfrågor
Om detta händer
 1. Om du var Lindas chef, vad skulle du ha svarat henne?
 2. Vad skulle du ha sagt till Claes?
 3. Vad skulle du kunna göra för att förebygga att liknande situationer uppstår?

"Jag orkar inte hålla det inom mig längre"

Diskussionsfrågor
Om detta händer
 1. Vad skulle du göra om du fick ett liknande mejl som det i filmen?
 2. Tycker du att Leo kan vara kvar på arbetsplatsen efter det Amanda har berättat?
 3. På vilket sätt kan det vara svårare att agera som arbetsgivare om den som utsätter någon för trakasserier är en person du känner väl, till exempel en släkting?

"Vi kanske kan ses efter träningen?"

Diskussionsfrågor
Om detta händer
 1. Vad tycker du att arbetsgivaren Kim i filmen ska göra?
 2. Varför tror du att medarbetaren tror att hen kan få fördelar på det här sättet? Vad kan det säga om arbetsplatsen?
 3. Vad skulle du göra om du fick liknande meddelanden av en medarbetare?
Schysst stall-botten ger dig råd och tips om vart du kan vända dig om du blir utsatt.